Právní informace
Sdílet

Úvodní ustanovení

Web Adonis Stomatologická Péče je poskytovatelem informací o stomatologii a ústní hygieně. Naše služby se řídí příslušnými právními předpisy České republiky a tyto Podmínky použití jsou závazné pro všechny uživatele webu. Provozovatelem webu je Karel Vlk se sídlem na adrese M. Chlajna 1292/6, 370 04 České Budějovice, Česká republika. Tento dokument slouží k informování uživatelů o právech a povinnostech spojených s používáním služeb a obsahu našeho webu. Důkladné prostudování a akceptace je podmínkou užívání webu a veškerého jeho obsahu.

Používání obsahu webu

Veškerý obsah webu Adonis Stomatologická Péče je chráněn autorským právem a jeho kopírování, šíření či jiné využívání je možné pouze s výslovným souhlasem provozovatele. Obsah webu je poskytován uživatelům výhradně k osobnímu použití a nesmí být využitý pro komerční účely ani k jakékoliv jiné aktivitě, která by mohla poškodit dobré jméno provozovatele nebo jiné třetí strany. V případě jakéhokoliv porušení těchto pravidel má provozovatel právo požadovat nápravu a případné škody.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel webu Adonis Stomatologická Péče se zavazuje chránit osobní údaje uživatelů dle platných právních předpisů. Veškeré osobní údaje získané prostřednictvím webu budou používány výhradně pro interní potřeby a nebudou poskytovány třetím stranám bez výslovného souhlasu uživatele. Uživatelem poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány s nejvyšší možnou péčí a v souladu s příslušnými zákony.

Právní vyloučení odpovědnosti

Všechny informace a rady poskytované na webu Adonis Stomatologická Péče jsou podávány s profesionální péčí, nicméně provozovatel ani autoři příspěvků neručí za přesnost, úplnost ani aktuálnost poskytovaných informací. Užívání webu a jeho obsahu se děje na vlastní riziko uživatele a provozovatel neodpovídá za případné přímé nebo nepřímé škody vzniklé využíváním informací z webu. Provozovatel dále upozorňuje, že obsah webu nemůže a nesmí být považován za náhradu odborného lékařského nebo stomatologického poradenství, vyšetření či léčby.

Kontaktní informace

Pro jakékoli dotazy nebo návrhy týkající se podmínek použití webu se můžete obrátit na vlastníka a správce webu Karla Vlka, adresované na e-mail: [email protected] nebo na adresu M. Chlajna 1292/6, 370 04 České Budějovice, Česká republika. Jsme otevřeni veškeré zpětné vazbě, která může přispět k lepšímu poskytování našich služeb a ochraně vašich práv.

Karel Vlk

Jsem odborníkem v oblasti stomatologie s přes dvacetiletou praxí. Ve svém zaměstnání jsem veden k tomu, abych pacientům poskytoval jak nejkvalitnější, tak nejšetrnější péči. Mimo práci rád píšu o péči o zuby, abych pomohl šířit povědomí a znalosti v této oblasti. Mou vášní je také vzdělávání a mentorství mladých stomatologů.

Napsat komentář