Právní informace
Sdílet

Zásady zpracování osobních údajů

V souladu s nařízením GDPR jsou osobní údaje, které shromažďujeme, používány výhradně pro účely, pro které byly poskytnuty, a jsou chráněny přísnými bezpečnostními opatřeními. Naše společnost klade velký důraz na ochranu vašich osobních údajů. Ochrana vašich dat je pro nás stejně důležitá, jako je pro vás jejich soukromí. Vždy, když shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje, děláme tak transparentně a s respektem ke svým zákazníkům a uživatelům naší webové stránky. Důrazně si vážíme důvěry, kterou jste nám svěřili při poskytnutí vašich údajů. Tato sekce je věnována podrobnému vysvětlení, jakým způsobem a proč zpracováváme vaše osobní údaje, jaká práva máte a jak nás můžete v případě potřeby kontaktovat.

Které osobní údaje shromažďujeme

Osobní údaje, které shromažďujeme, zahrnují všechny informace poskytnuté prostřednictvím kontaktních formulářů, při objednávce služeb či produkce orální hygieny. Zpracováváme údaje nezbytné pro vyřízení vaší objednávky, poskytnutí konzultace nebo reakci na vaše dotazy. Součástí shromažďovaných údajů mohou být jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, emailová adresa a další informace nezbytné pro poskytování našich služeb a produktů. Vždy dbáme na to, aby byly shromažďované údaje nezbytné a adekvátní k danému účelu a nepožadovali jsme osobní údaje, které pro zpracování vaší žádosti nejsou nutné.

Práva subjektů údajů

Podle GDPR má každý jedinec řadu práv, co se týče jeho osobních údajů. Jste oprávněni požadovat přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování. Máte právo nesouhlasit se zpracováním vašich údajů pro marketingové účely. Rovněž máte právo na přenositelnost údajů, což znamená, že máte možnost obdržet osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a přenést tyto údaje jinému správci. Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv ve smyslu GDPR. Komunikace a uplatňování vašich práv je pro nás důležitá a usilujeme o jejich rychlé a spravedlivé vyřízení.

Kontaktní údaje pro vaše dotazy a žádosti

Máte-li jakékoliv dotazy nebo žádosti týkající se zpracování vašich osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím emailu [email protected] nebo na adresu M. Chlajna 1292/6, 370 04 České Budějovice, Česká republika. Jsme zde, abychom vám poskytli potřebné informace a pomohli s vašimi požadavky. Zajistíme, aby vaše dotazy byly vyřízeny v souladu s právními předpisy a vaše práva respektována. Vaše spokojenost a důvěra v náš přístup k ochraně osobních údajů je pro nás prioritou, a proto se zavazujeme k transparentní a otevřené komunikaci.

Karel Vlk

Jsem odborníkem v oblasti stomatologie s přes dvacetiletou praxí. Ve svém zaměstnání jsem veden k tomu, abych pacientům poskytoval jak nejkvalitnější, tak nejšetrnější péči. Mimo práci rád píšu o péči o zuby, abych pomohl šířit povědomí a znalosti v této oblasti. Mou vášní je také vzdělávání a mentorství mladých stomatologů.

Napsat komentář