Ochrana osobních údajů
Sdílet

Zásady ochrany osobních údajů

V souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů stanovujeme tímto dokumentem zásady ochrany osobních údajů společnosti Adonis Stomatologická Péče. Tyto zásady popisují, jakým způsobem sbíráme, uchováváme, zpracováváme a chráníme Vaše osobní údaje. Ochrana Vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá a věnujeme mimořádnou pozornost bezpečnosti a správnému zacházení s osobními údaji. Společnost Adonis Stomatologická Péče bere na vědomí důležitost osobních údajů a je zavázána k jejich ochraně při každém kroku zpracování a v souladu s platnými právními předpisy.

Principy ochrany osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme transparentně, v dobré víře a zákonným způsobem. Zajistíme, aby byly osobní údaje přesné, kompletní a aktuální. Věnujeme maximální péči tomu, aby byly osobní údaje v bezpečí před neoprávněným přístupem či zneužitím a chráníme je před riziky spojenými s počítačovou kriminalitou. Naše společnost se zavazuje, že nebude shromažďovat více osobních údajů, než je nutné pro poskytování našich služeb, a nebudeme je uchovávat déle, než je nezbytně nutné pro účely, pro které byly shromážděny.

Shromažďování a využití osobních údajů

Zavazujeme se k tomu, že osobní údaje, které shromažďujeme, budou využívány výhradně pro účely, k nimž byly poskytnuty. Tyto údaje zahrnují jméno, příjmení, kontaktní informace, informace o Vašem zdravotním stavu a historii léčby, které jsou nezbytné k poskytnutí stomatologických služeb. Všechny osobní údaje jsou zpracovávány s důvěrností a používány pouze pro vnitřní potřeby společnosti, a to na základě Vašeho výslovného souhlasu.

Karel Vlk

Jsem odborníkem v oblasti stomatologie s přes dvacetiletou praxí. Ve svém zaměstnání jsem veden k tomu, abych pacientům poskytoval jak nejkvalitnější, tak nejšetrnější péči. Mimo práci rád píšu o péči o zuby, abych pomohl šířit povědomí a znalosti v této oblasti. Mou vášní je také vzdělávání a mentorství mladých stomatologů.

Napsat komentář